Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja

Najważniejsze terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

Lp. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego i odddziałów prowadzących szkolenie sportowe (klasa sportowa) w szkole ponadpodstawowej (podpisanego, przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna). Od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do technikum i liceum w szkole ponadpodstawowej (podpisanego, przez co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna). Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00
3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
4 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej (oddział przygotowania wojskowego i klasa sportowa). Do 14 maja 2021 r.
5 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (oddział przygotowania wojskowego i klasa sportowa).
PATRZ: SZCZEGÓŁY PONIŻEJ
Od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r,; II termin- do 8 lipca 2021 r.*

*Dyrektor szkoły- wyznacza II termin dla kandydatów (oddział przygotowania wojskowego), którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności fizycznej.

Szczegółowy harmonogram znajduje się pod następującym linkiem

https://www.gov.pl/attachment/519f099d-c622-4fdd-8524-40d0b0fcbd0e

Ważne!

– Rekrutacja rozpocznie się 17 maja 2021 r.

– Rekrutacja elektroniczna: https://opolskie.edu.com.pl

– Możliwe złożenie wniosku w formie elektronicznej na adres e- mailowy ZSR w Prudniku:zsr_prudnik@wodip.opole.pl

Oddział Przygotowania Wojskowego i klasa sportowa

– Kandydaci ubiegający się o miejsce do Oddział Przygotowania Wojskowego i klasy sportowej mają krótszy termin składania wniosków (od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.).

– Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej do OPW: 07.06.21 i 08.06.21. (Przystąpienie do prób możliwe tylko z aktualnym orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które potwierdza bardzo dobry stan zdrowia kandydata) – Szczegóły w późniejszym terminie.
– Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej do klasy sportowej: 10.06.21 i 11.06.21. (Przystąpienie do prób możliwe tylko z aktualnym orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, które potwierdza bardzo dobry stan zdrowia kandydata) – Szczegóły w późniejszym terminie.